Talent management – et buzzword?

I går var jeg til NovaProForum, hvor temaet var talent management. Virkelig spændende arrangement, networking og interessante mennesker, og indblik i hvordan nogle af de store virksomheder arbejder med talent management.

Langt hen ad vejen havde de samme tilgang til det, men der var samtidig forskellige definitioner på, hvad talent er i netop deres virksomhed og forskellige måder at arbejde med talentet på. Én ting stod helt klart – det er en stor udfordring for de fleste virksomheder at arbejde med talent. Det gælder tiltrækning, fastholdelse og udvikling – tre ting, der naturligvis korrelerer med hinanden.

Og hvad er talent? Er vi alle talenter? Kan vi tale om en særlig gruppe af topperformere, som adskiller sig på performance? Kan flid kompensere for manglende talent? Kan talent kompensere for manglende flid?

Ordets oprindelige betydning er én ting. Men det er vel egentlig først i anvendelse, at ordet får reel substans? Det vil dernæst afhænge helt af, hvilken kontekst vi snakker om. Snakker vi organisatorisk sammenhæng, arbejdes der på en helt bestemt måde med talent, og der måles på særligt definerede parametre. Mange af de store virksomheder har således også et egentligt talentprogram. Et strategisk initiativ, som sikrer den kontinuerlige udvikling af talentfulde medarbejdere. Og så drejer det sig selvfølgelig også om for virksomhederne at udligne ressourcer og kompetencer med deres aktuelle rekrutteringsbehov.

De forskellige parametre er ikke lige transparente, men hos Vestas er bl.a. mobilitet et parameter for at kunne blive en del af Global Talent Programme. Parametrene er forskellige, men ud fra et postmodernistisk perspektiv giver det god mening, da kompleksiteten er høj, og der som udgangspunkt ikke findes fælles værdier.

Vores afsæt for overhovedet at diskutere talent er forskelligt. Med afsæt i socialkonstruktivismens tankegang har vi forskellige socialt konstruede optikker, og vores erkendelsesproces sker altså ud fra et kontekstafhængigt og socialt forankret ståsted. Argumentation vil altså i den optik spille en helt central rolle.

Uanset må udgangspunktet må være at blive bevidst om de kontekstuelle forhold, begrebet anvendes i. Her i organisatorisk kontekst.

Argumenter endelig!

Advertisements

About jannikoeie

Curious and dynamic communicator. Perpetual child. Curiosity, Social Media, Personal Development, Floorball, Determination, Board Games, Extraversion, Communication, Culture, Dynamic, Disney, Challenges, Travel, Strategic Level, Family, Sledging, Marketing, Music, Design, Concerts, Storytelling, Liquorice, Dialogue Marketing, Mads & Monopolet, Commitment, Books, Friends, Analysis, Networking, Operational Level, Phone Calls, Shopping, Mojitos, Theatre Sport, Attentive, Handball, Art, Documentary, Apple Quince Tea, My Mac
This entry was posted in Leadership, Recruitment, Talent management. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s